Calificarea superioara a tinerilor

Proiect conceput de Constantin Voicu in decembrie 2014.

Proiectul a fost prezentat intr-o forma incipienta in cadrul unor interviuri TV cel mai relevant fiind cel de pe postul Money Channel din data 19.12.2014

Proiectul este destinat tinerilor care împlinesc vârsta maximă de 35 ani în anul începerii cursului de calificare superioară.

Pentru ca un candidat X care doreşte o calificare superioară celei deţinute, cu acelaşi profil (în acelaşi domeniu de activitate), este necesară parcurgerea unui curs ale cărui costuri sunt substanţiale.
Firmele care pot organiza astfel de cursuri trebuie să fie acreditate în acest sens de către organismele de stat în drept ( formator acreditat). De asemenea, atât programa, cât şi examenele aferente sunt stabilite tot de către organismele de stat în drept.
Pentru a putea urma cursul de calificare dorit, candidatul X va susţine un examen de admitere organizat de către firma Y. În urma absolvirii acestui examen, se va încheia un contract între:
1) Stat
2) Candidatul X
3) Firma Y
4) Asiguratorul – firmă agreată conform reglementarilor in vigoare
5) Finanţatorul / creditorul – nu este obligatoriu

Actul normativ ar trebui sa contina o anexa cu modelul de contract.

Candidatul X, care doreşte o calificare superioara celei deţinute iniţial, pe acelaşi profil / domeniu de activitate

În cazul în care candidatul X apelează la o bancă comercială:
1. elevul X va garanta împrumutul (cu un garant sau gaj);
2. costurile cu dobânzile şi comisioanele aferente vor fi stabilite prin Ordin anual al Ministrului finanţelor publice, având în vedere statisticile şi prognozele din domeniu;
3. suma de bani va fi virată de către bancă direct firmei Y în favoarea candidatului X;
4. în cazul în care X nu absolvă examenul final, va avea obligaţia returnării acestui credit către banca finanţatoare, ori va fi executat de către aceasta prin garant sau gajul pus iniţial.

În cazul în care candidatul X apelează la fonduri UE:
candidatul X va garanta suma aferenta (cu un garant sau gaj);
demersurile de contractare în vederea apelării de fonduri UE, precum şi evidenţele aferente, ulterioare, vor fi efectuate şi suportate de către entităţile autorizate;
candidatul X va suporta o eventuală cotă parte din costul cursului neacoperită prin fonduri UE. În acest caz, poate apela la împrumutul bancar, aplicându-se concomitent toate aspectele menţionate pentru această situaţie;
suma de bani va fi virată direct firmei Y, printr-o procedura agreata de către organismele de stat în drept;
în cazul în care candidatul X nu absolvă examenul final, va avea obligaţia returnării acestor fonduri, ori va fi executat prin garant sau gajul pus iniţial.

În situaţia în care candidatul X va absolvi examenul, firma Y are obligaţia angajării.
In cazul apelării la un credit bancar de către absolvent, o parte din salariul primit, va fi virat automat de către firma Y în contul creditorului. Această cotă va respecta legislaţia în vigoare.

În situaţia în care candidatul X nu va absolvi examenul, va avea următoarele obligaţii:
returnarea către stat a indemnizatiilor primite;
returnarea fondurilor europene primite.
returnarea către eventualul creditor a sumei împrumutate în vederea urmării cursului.
În caz contrar,candidatul X va fi executat silit conform clauzelor contractuale.

Candidatul X are dreptul de a susţine examenul final, de Licenţă, de maxim 2 ori/plată.
Rolul Asiguratorului va fi acela de a suporta totalitatea costurilor generate de întreruperea cursului temporar sau definitiv, fie în urma unor cauze independente de voinţa candidatului (ex. accident, incapacitate temporară/permanentă de muncă, deces, etc), fie în urma declarării falimentului firmei Y.